Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Úvod | Napište nám | Kontakty

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb, Chvojínská 108
254 01 Jílové u Prahy. Tel.: +420 241 952 324, mobil: +420 734 445 644
 


Úhrada za pobyt a poskytování služeb

Úhrada za pobyt v Domově pro seniory Jílové u Prahy je tvořena třemi složkami.

Jsou to náklady za stravu (stravné 110,-Kč a 60,-Kč režie) za bydlení a příspěvek na péči v odpovídající výši. Výše částek jednotlivých složek je stanovena dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Pokoj je vybaven základním nábytkem – skříně, noční stolek, polohovací lůžko, televizní anténa, signalizační zařízení napojené na pracoviště sester. 

Konkrétní částky za celoroční pobyt jsou uvedeny v následující tabulce: (výpočet za 30dní)

Jednolůžkový pokoj bez soc.zařízení Dvoulůžkový pokoj se soc.zařízením
Celodenní strava 170,00 Kč 170,00 Kč
Bydlení 185,00 Kč 185,00 Kč
Celkem denně 355,00 Kč 355,00 Kč
Celkem měsíčně 10 650,00 Kč 10 650,00 Kč

(pobyt se hradí dle kalendářních dní)

 1. Úhrada za bydlení v sobě zahrnuje :
  1. Využívání společné jídelny
  2. Využívání společné kuchyňky
  3. topení  
  4. teplou a studenou vodu
  5. spotřeba elektrického proudu
  6. každodenní úklid pokojů
  7. praní a drobné opravy prádla a ošacení a žehlení

 2. Úhrada za stravu v sobě zahrnuje :
  1. snídaně
  2. dopolední svačina
  3. oběd
  4. odpolední svačina
  5. večeře

 3. Žadatel, který je příjemcem příspěvku na péči má v tomto příspěvku hrazeno :
  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  2. pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  4. sociálně terapeutickou činnost
  5. aktivizační činnost
  6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  7. dokumentaci a správu financí
  8. pomoc při komunikaci
  9. poradenství, osobní rozhovory, podporu v krizových životních situací
  (Platby jsou účtovány podle počtu kalendářních dnů v měsíci.)

 4. Kromě uvedených služeb poskytuje Domov Jílové u Prahy další služby, které si hradí klient ze svých prostředků. Jsou to například :
  1. doprava klienta do a zpět do místa, které si klient určí
  2. nákupy dle požadavku klienta
  3. kadeřnické služby
  4. pedikúra
  5. zabezpečení provozu televizí (poplatky)
  6. a další služby klientům, kteří nejsou příjemcem příspěvku na péči a jsou uvedeny v bodě 3