Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Úvod | Napište nám | Kontakty

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb, Chvojínská 108
254 01 Jílové u Prahy. Tel.: +420 241 952 324, mobil: +420 734 445 644
 


Informace pro sponzory

Chtěli bychom požádat o možnost poskytnutí sponzorského daru našemu domovu pro seniory Jílové u Prahy. Provoz domova pro seniory je zčásti financován z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, z příspěvku zřizovatele Středočeského kraje, zdravotních pojišťoven za úkony zdravotního personálu a z úhrad našich klientů. Zásadní věci investičního i neinvestičního charakteru z výše uvedených prostředků pořídíme. Ale je řada dalších věcí, které by zpříjemnily našim klientům život v zařízení. Například tyto mimořádné prostředky mohou být využity na aktivity obyvatel, výlety, kulturní představení nebo zlepšení prostředí apod.

Použití daru lze specifikovat ve smlouvě, kterou dárce s domovem pro seniory uzavírá.

Číslo našeho účtu je: 0382625339/0800

Veškeré dary, které obdrží Domov Jílové u Prahy, budou přijaty na základě evidované a číslované darovací smlouvy, u finančních darů je, v případě složení v hotovosti, také vydána pokladní stvrzenka.

Finanční dary je možné čerpat pouze na účel, který je uveden v darovací smlouvě a po odsouhlasení ředitele zařízení. Způsob zařazování a odepisování majetku je stejný jako při nákupu z vlastních prostředků.