Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Úvod | Napište nám | Kontakty

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb, Chvojínská 108
254 01 Jílové u Prahy. Tel.: +420 241 952 324, mobil: +420 734 445 644
 


Poslání a cíle

Poslání Domova Jílové u Prahy

Poslání Domova Jílové je udržení a podpora plnohodnotného, důstojného a bezpečného života seniorů.

Cíle Domova Jílové u Prahy

 1. Informovanost veřejnosti
 2. Zachovávat návyky a respektovat přání klienta
 3. Poskytovat kvalitní sociální služby
 4. Zapojení klienta do aktivit, rozvíjení jejich schopností, dovedností podílej na rozvoji nových aktivit
 5. Podpora soběstačnosti
 6. Zachování důstojného života klienta
  • individuální přístup
  • respektování přání klienta, pokud není v rozporu s právními normami
  • zajištění souladu sociálních služeb s trvalými a nevratnými změnami zdravotního stavu a požadavky klientů
  • podporovat styk s blízkými, místní komunitou a to i mimo zařízení
  • prevence sociálního vyloučení
  • respektovat soukromí klientů
  • dlouhodobě modernizovat Domov Jílové u Prahy novým a kvalitnějším zařízením
  • zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců
  • příprava dostavby domova a tím navýšení kapacity o 25 míst
  • dokončit výstavbu vnitřní komunikace a parkoviště

Cílová skupina

Dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách § 49 se v Domově Jílové u Prahy poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Cílová skupina : senioři
Věková struktura : mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let )